Fashion Photographyby L. Sakellariou
Fashion Photography
Location shooting Syros island Cyclades Greece "Collection - Ennoia sou - Antigoni Xoundri"
ennoia-sou-spring_a1c14-1.jpg

ennoia-sou-spring_a1c14-1.jpg

ennoia-sou-symmer-a3.jpg

ennoia-sou-symmer-a3.jpg

ennoia-sou-kl-summer-agia-pakou.jpg

ennoia-sou-kl-summer-agia-pakou.jpg

ennoia-sou-gf-summer-agia-pakou.jpg

ennoia-sou-gf-summer-agia-pakou.jpg

ennoia-sou-gy-summer-agia-pakou.jpg

ennoia-sou-gy-summer-agia-pakou.jpg

ennoia-sou-spring_a1d-23.jpg

ennoia-sou-spring_a1d-23.jpg

ennoia-sou-gh-summer-komito.jpg

ennoia-sou-gh-summer-komito.jpg

ennoia-soujh-summer-komito.jpg

ennoia-soujh-summer-komito.jpg

ennoia-sou-summer-67g-komito.jpg

ennoia-sou-summer-67g-komito.jpg

ennoia-sou-spring_a1-c15.jpg

ennoia-sou-spring_a1-c15.jpg

ennoia-sou-summer_a1c14-5.jpg

ennoia-sou-summer_a1c14-5.jpg

ennoia-sou-spring-a3.jpg

ennoia-sou-spring-a3.jpg

ennoia-sou-spring-5c.jpg

ennoia-sou-spring-5c.jpg

ennoia-sou-spring_a1a2.jpg

ennoia-sou-spring_a1a2.jpg

ennoia-sou-spring_a1c1.jpg

ennoia-sou-spring_a1c1.jpg

ennoia-sou-spring_a36.jpg

ennoia-sou-spring_a36.jpg

ennoia-sou-spring-9g.jpg

ennoia-sou-spring-9g.jpg

ennoia-sou-summer_colection-h7.jpg

ennoia-sou-summer_colection-h7.jpg

ennoia-sou-winter_colection2.jpg

ennoia-sou-winter_colection2.jpg

ennoia-sou-winder-collection-6cb.jpg

ennoia-sou-winder-collection-6cb.jpg

ennoia-sou-winter_colection1.jpg

ennoia-sou-winter_colection1.jpg

ennoia-sou-winter_colection3.jpg

ennoia-sou-winter_colection3.jpg

ennoia-sou-winter_colection4.jpg

ennoia-sou-winter_colection4.jpg

ennoia-sou-spring-a6.jpg

ennoia-sou-spring-a6.jpg

ennoia-sou-sprinng-a5.jpg

ennoia-sou-sprinng-a5.jpg

Komito-summer.jpg

Komito-summer.jpg

ennoia-sou-summer-collection-8-2b.jpg

ennoia-sou-summer-collection-8-2b.jpg

ennoia-sou-winter-colection_9.jpg

ennoia-sou-winter-colection_9.jpg

ennoia-sou-dr-winder-library.jpg

ennoia-sou-dr-winder-library.jpg

ennoia-sou-spring-tr-vaporia.jpg

ennoia-sou-spring-tr-vaporia.jpg

cornilaki-bg.jpg

cornilaki-bg.jpg

ennoia-sou-winter-colection_7.jpg

ennoia-sou-winter-colection_7.jpg

ennoia-sou-winter-colection_8.jpg

ennoia-sou-winter-colection_8.jpg

ennoia-sou-winter_colection-j9.jpg

ennoia-sou-winter_colection-j9.jpg

ennoia-sou-winter-collection-7g3.jpg

ennoia-sou-winter-collection-7g3.jpg

ennoia-sou-winter_colection-h7.jpg

ennoia-sou-winter_colection-h7.jpg

ireo-12.jpg

ireo-12.jpg

iraio-09.jpg

iraio-09.jpg

ireo-05.jpg

ireo-05.jpg

ireo-02.jpg

ireo-02.jpg

ireo-01.jpg

ireo-01.jpg

ireo-03.jpg

ireo-03.jpg

© Photocreations.gr - Labros Sakellariou - Portfolio