Καλλιτεχνική φωτογραφία - b&w

ydra-horses-lsakellariou.jpg

ydra-horses-lsakellariou.jpg