Καλλιτεχνική φωτογραφία - b&w

path-way-cyclades-ano-syros.jpg

path-way-cyclades-ano-syros.jpg