Καλλιτεχνική φωτογραφία - b&w

ancient_port_Dilos.jpg

ancient_port_Dilos.jpg