Καλλιτεχνική φωτογραφία - b&w

abandoned-village-tinos.jpg

abandoned-village-tinos.jpg