Καλλιτεχνική φωτογραφία - b&w

sailing_2.jpg

sailing_2.jpg