Καλλιτεχνική φωτογραφία - b&w

sailing.jpg

sailing.jpg