Καλλιτεχνική φωτογραφία - b&w

flying_Cyclades.jpg

flying_Cyclades.jpg