Φωτογραφία θεάτρου & κοινωνικού ντοκουμέντου

AKEBI-GROUP-COLOUR-SHADOW-PUPPETRY-japan.jpg

AKEBI-GROUP-COLOUR-SHADOW-PUPPETRY-japan.jpg