Fashion Photographyby L. Sakellariou
Fashion Photography
Location shooting Syros island Cyclades Greece "Collection - Ennoia sou - Antigoni Xoundri"

ennoia-sou-winter_colection1.jpg

ennoia-sou-winter_colection1.jpg

ennoia-sou-winter_colection2.jpg

ennoia-sou-winter_colection2.jpg

ennoia-sou-winder-collection-6cb.jpg

ennoia-sou-winder-collection-6cb.jpg

ennoia-sou-winter_colection3.jpg

ennoia-sou-winter_colection3.jpg

ennoia-sou-winter_colection4.jpg

ennoia-sou-winter_colection4.jpg

ennoia-sou-winter-colection_7.jpg

ennoia-sou-winter-colection_7.jpg

ennoia-sou-winter-colection_8.jpg

ennoia-sou-winter-colection_8.jpg

ennoia-sou-winter-colection_9.jpg

ennoia-sou-winter-colection_9.jpg

ennoia-sou-winter_colection5.jpg

ennoia-sou-winter_colection5.jpg

ennoia-sou-winter_colection-h7.jpg

ennoia-sou-winter_colection-h7.jpg

ennoia-sou-winter_colection-j9.jpg

ennoia-sou-winter_colection-j9.jpg

ennoia-sou-sprinng-a5.jpg

ennoia-sou-sprinng-a5.jpg

ennoia-sou-spring-a6.jpg

ennoia-sou-spring-a6.jpg

ennoia-sou-spring_a1a2.jpg

ennoia-sou-spring_a1a2.jpg

ennoia-sou-spring_a1c1.jpg

ennoia-sou-spring_a1c1.jpg

ennoia-sou-spring-9g.jpg

ennoia-sou-spring-9g.jpg

ennoia-sou-spring_a1d-23.jpg

ennoia-sou-spring_a1d-23.jpg

ennoia-sou-spring_a1c14-1.jpg

ennoia-sou-spring_a1c14-1.jpg

ennoia-sou-spring_a36.jpg

ennoia-sou-spring_a36.jpg

ennoia-sou-spring_colection-v2.jpg

ennoia-sou-spring_colection-v2.jpg

ennoia-sou-spring-a3.jpg

ennoia-sou-spring-a3.jpg

ennoia-sou-spring-5c.jpg

ennoia-sou-spring-5c.jpg

ennoia-sou-spring_a1-c15.jpg

ennoia-sou-spring_a1-c15.jpg

ennoia-sou-symmer-a3.jpg

ennoia-sou-symmer-a3.jpg

ennoia-sou-summer-a41.jpg

ennoia-sou-summer-a41.jpg

ennoia-sou-summer_colection-h7.jpg

ennoia-sou-summer_colection-h7.jpg

ennoia-sou-summer_a1c14-5.jpg

ennoia-sou-summer_a1c14-5.jpg

ennoia-sou-summer-a6d.jpg

ennoia-sou-summer-a6d.jpg

ennoia-sou-summer-a6e.jpg

ennoia-sou-summer-a6e.jpg

ennoia-sou-summer_a1b-45j.jpg

ennoia-sou-summer_a1b-45j.jpg

© 2019 photocreations.gr - Labros Sakellariou Portfolio | CC BY-SA